tisdag 6 augusti 2019

Sociologi uppdrag 1

Fråga 2: Anomi
Titta på nyhetssändningar eller läs artiklar i dagspressen och välj ut tre aktuella nyheter som kan ses som tecken på ett samhälle ur balans. Utgå från Durkheims teori om anomi. Svara enligt följande (max 600 ord gäller frågorna a-d)

a) Sammanfatta dina nyheter och ange källor
b) Redogör för Durkheims teori om anomi.
c) Diskutera tecken på anomi i dagens samhälle och utgå från de nyheter du valt.
d) Diskutera kritiskt ditt val av källor och utgå från de "källkritiska principerna".
För omdöme B-A (max 100 ord)
e) Diskutera styrkor och svagheter med Durkheims teori om anomi. 


Svar från studerande: 
(A)

I min första artikel berättas det om Morteza som bor i en husvagn, där det varken finns el eller värme, och studerar i Malmö. Morteza är en av många ensamkommande som har fått ett tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige, via den nya gymnasielagen som började gälla 1 Juli 2018, för att studera. Ensamkommande under denna lag får rätt att studera men inte hjälp med boende.


https://www.expressen.se/


I min andra artikel berättas det om den akuta hemlösheten och fattigdomen i Sverige. Att det finns mer än 33 000 hemlösa människor i Sverige och att barnen blir hemlösa när föräldrarna vräks.


https://www.expressen.se


I min tredje artikel berättas det att hemtjänstpersonalen i Färjestaden på Öland inte längre får lov att hämta mat till de äldre, utan ska på 20 till 40 minuter själva tillaga en näringsrik måltid till sina kunder.


http://www.olandsbladet.se/


(B)

Anomi beskriver ett samhälle som är normlöst, sjukligt och människor som känner att de inte har ett mål eller syfte. Anomi handlar om förhållandet mellan individen och samhället. Om individen exempel inte integreras i samhället så hamnar individen i ett utanförskap, vilket innefattar bland annat det sociala, ekonomiska och politiska förhållandet. Detta kan medföra att individen får dålig ekonomi som kan leda vidare till hemlöshet, droger och depression. Vid detta stadiet har samhället misslyckats och samhället har blivit anomiskt.


(C)

I min artikel om hemtjänstpersonalen, som på 20 till 40 minuter ska laga en näringsrik måltid till sina kunder, kan jag se tecken på anomi. Personalen drabbas av psykisk stress och kunderna kan känna otrygghet och depression. Om jag själv var pensionär och eller i behov av hemtjänst, så hade jag känt mig missnöjd och stressad. Tänk alla som inte kan laga mat själv och måste förlita sig på att hemtjänstpersonalen ska hinna laga mat på sina få minuter. Som hemtjänstpersonal hade jag känt mig hjälplös och skyllt det på politiken och samtidigt tyckt att det var omoraliskt.


Mina andra två artiklar, där anomins alla termer och symptom ingår, där den ena handlar om ensamkommande som lovas skola men blir hemlösa och den andra artikeln handlar om hemlösheten i Sverige. Dessa två har en gemensam nämnare som är utanförskap. Morteza fick tillfälligt uppehållstillstånd för att få studera i Sverige, men han fick inte hjälp med boende. Vilket sätter honom i hemlöshet som andra utnyttjar för pengarnas skull. De hemlösa och fattiga i Sverige som den andra artikeln handlar om får ingen hjälp från staten eller politikerna, utan det är frivilliga som hjälper till. Samhället har verkligen misslyckats och normer och värden har försvagats. Samhället i Sverige är inte i balans, det har rubbats.


Kommentar från lärare: 
Här diskuterar du dina artiklar på ett relevant vis utifrån begreppet anomi. Anomi är alltså en effekt av stora förändringar och alltför många avvikelser på en gång.
--------------------------------------------------------
Glöm inte att man ska svara på ALLA  uppgifter. Även om det står " för omdöme B-A"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar